LUCAS Tekstil, belirlediği ilkeler doğrultusunda Türkiye'de tekstil endüstrisinde hem üretici hem de ihracatçı kategorisinde sahip olduğu paydaya ar-ge ve inovasyon çalışmalarıyla her geçen gün büyümektedir.

Genç ve dinamik ekibiyle çalışmalarında yüksek performans kültürünü benimsemekle birlikte yenilikçi bakış açısı ve disiplinler arası çalışmaları destekleyen yaklaşımlarıyla alanında örnek teşkil etmektedir.

LUCAS Tekstil piyasalar hakkındaki bilgi ve deneyimini kullanarak faaliyet alanlarını arttırarak, alanında Türkiye ekonomisinin gelişimine katkı sağlayan nitelikli bir firma konumundadır.

Misyon
Perde tekstilinde yerli ve küresel platformlarda rekabetçi ve sürdürülebilir olarak geliştirilen stratejik bir portföy oluşturmak ve onu yönetmek.

Vizyon
Yenilikçi tasarımlarla alanında kalıcı üstünlük sağlamak.

LUCAS Tekstil, vizyonu dogrultusunda güncel teknolojileri kullanarak, beklentilerin üzerinde, fayda-fiyat endeksi doğrultusunda satın alinabilen ve kullanılabilen ürünleri tasarlayip piyasaya sürmektedir.

Üretim mekanizmaları iyileştirilmesi, ekip üyelerinin kendilerini ifade edebileceği ve geliştirebileceği paylaşımcı ve yaratıcı ortamlar sağlanması.

Firmanın performans özelliklerini arttıracak yenilikçi yaklaşımlar belirlenmesi,

Üretim sürecinde verimliliğin uluslararası düzeyi sağlıyor olması için seviyelerin yükseltilmesi,

Disiplinler arası çalışmaların desteklenmesi, Yetkinliği ve seçkinliği sağlayacak eğitimlerin uygulanması şeklindeki faaliyetler iş sağlığı ve güvenliği standartlarıyla bir bütün halinde ilerlemektedir.

Samimiyet

Tüm ilişkilerimizde sevgiyi ve saygıyı esas alarak yaklaşımlarımızı samimi niyetle ve samimiyetle sergileriz.

Cesaret

Tasarımlarımızda risk almaktan çekinmiyor, aksine deneyimlerimizi göz önünde bulundurarak sorumluluk alıyoruz.

Yenilik
Yeniliğe olan pozitif merakımızı kendimiz ve diğer disiplinleri değerlendirerek çalışmalarımıza yansıtırız.

Doğruluk
Calışmalarımızda dürüstlük bizler için vazgeçilmezdir. İşimizde doğru olanı esas alan tutumlar sergileriz.

Şeffaflık
Çalişmalarımızı ve çalışma şeklimizi sizlerle paylaşırız. İnsan ilişkilerimizde bu şeffaflığı sağlamak bizler icin bir prensiptir.

LUCAS Tekstil temelde çevrenin korunması, doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanılması, insan-doğa ilişkisinin dengesinin korunmasını esas alarak; üretilen ürünlerin kalitesinde çevreye zarar vermeyecek ya da en az zarar verecek politikalar benimsenmektedir.

İnsan gereksinimlerini karşılarken yine insana zarar verecek tüm politikaları reddeden yaklaşımıyla insanin çevreyle bir bütün olduğunun altını çizmektedir.

Çalisma alanlarında ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardının gözetilmesi, boyar maddelerde kimyasala en az düzeyde ihtiyaç duyulmasinin sağlanması, geri dönüşüm ürünlerinin üretime kazandirilması, üretim sürecinde daha az atık oluşmasının amaçlanması, çevreci politikaları destekleyici içeriklerin ekiple paylaşılması ve bu konuda bilincin sağlanmasi doğrultusunda firma çevreci politikaları uygulamakta ve çevreci yaklaşımları desteklemektedir.

tr_TRTürkçe